เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 12 คน
อาทิตย์นี้ 15 คน
เดือนนี้ 317 คน
ปีนี้ 2737 คน
ทั้งหมด 6323 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)
     
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 27 สิงหาคม 2552- 17 ตุลาคม 2556
จำนวน คน
 
   

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
       บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (MOU)
ระหว่าง โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ กับเทศบาลตำบลไชยมงคล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอ...
  อำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไท...
  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน...
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธร...
  การดำเนินกิจกรรมยกระดับหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติด
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
  ทำดีเพื่อพ่อ
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (...
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.