เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา
  เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา