เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา