เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ผู้นำชุมชน
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

' width='450' height='338' border=0 />
  ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน)
       ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน)
 
' width='200' height='113' border=0 />
  ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีง...
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่...
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ เทศบาลตำบลไชยมงคล
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงาน...
  กิจกรรม 5 ส
  กิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุ...
  ช่วยน้ำท่วมภาคใต้
  งานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
  ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีง...