เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาคมท้องถิ่น ตำบลไชยมงคล


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประชาคมท้องถิ่น ตำบลไชยมงคล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยมงคล