เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


หลวงปู่อุทัย สิริธโร มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 4


เนื่องด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา น้อมรับพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ซึ่งมีโรงครัวเคลื่อนที่จากมณฑลทหารบกที่ 21 ในการให้บริการประกอบอาหารบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง มอบสิงของอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้จำนวน 20 ราย มอบเงินเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น จำนวน 10 ราย และมอบนมกล่องให้กับเด็กๆและผู้สูงอายุที่มาร่วมงานทุกคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย และลูกศิษย์หลวงปู่อุทัย สิริธโร เทศบาลตำบลไชยมงคล นำโดยพ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาล และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชยมงคล ร่วมเป็นตัวแทนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และอำนวยความสะดวก จัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคมในการแจกสิ่งของในวันนี้