เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


เทศบาลตำบลไชยมงคลได้ดำเนินการสำรวจและยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเทศบาลตำบลไชยมงคลได้ส่งคำขอไปจำนวน 21 ราย และได้รับการอนุมัติให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ทั้ง 21 ราย โดยโอนเข้าบัญชีจำนวน 19 ราย และตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลไชยมงคล โดย พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา รองนายกเทศมนตรีร่วมมอบเงินช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ราย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563betder