เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


เทศบาลตำบลไชยมงคล ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค รับการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นและความรู้เรื่อง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา betder