เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
 


แสดงความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ. (https://www.local.moi.go.th) ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564

2021-04-10
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-02
2021-04-02
2021-03-29
2021-03-27
2021-03-26