เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
 


ชช่องทางการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม และความโปร่งใสในการของงานของเทศบาลตำบลไชยมงคล


เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม และความโปร่งใสในการของงานของเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตอบแบบประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลไชยมงคล ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก https://itas.nacc.go.th/go/eit/xcotez

2021-04-10
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-09
2021-04-02
2021-04-02
2021-03-29
2021-03-27
2021-03-26