วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มขุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 85-0966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Asphaltic Concret บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (สายบ้านไชยมงคล - บ้านหนองพลวงใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายบอกทาง ที่ถนนวงแหวนตัดผ่านตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโกรกตะคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอย 4 - เชื่อมถนนเลียบสระน้ำสาธารณะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายเมี้ยน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแว่น บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)