วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำเว็บไซต์เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างกำจัดและป้องกันนกพิราบบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562