วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ไชยมงคล ซอย 1/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล (ซอยบ้าน อส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (หนองปลิง ซอย๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านไชยมงคล (โกรกตะคร้อ ซอย ๖, โกรกตะคร้อ ซอย ๖/๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยธีระวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (พระเจ้าตากสิน ซอย 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มบ้าน กม.13 หมู่ที่ 1 (กม.13 ซอย 1/1 ถึง ทางถนนวงแหวนรอบเมือง หมายเลข 290) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (ซอยบ้าน ร.ต. ถนัด กุลนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (พระเจ้าตากสิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)