วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (พระเจ้าตากสิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยบ้านนายศรีเมือง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยธีระวงศ์)
15  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (พระเจ้าตากสิน)
15  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (พระเจ้าตากสิน ซอย 3)
15  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (ซอยบ้าน ร.ต. ถนัด กุลนา)
15  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลุ่มบ้าน กม.13 หมู่ที่ 1 (กม.13 ซอย 1/1 ถึง ทางถนนวงแหวนรอบเมือง หมายเลข 290)
15  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอยบ้านนายศรีเมือง )
15  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 5)