วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล (ไชยมงคล ซอย 1/4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล (ซอยบ้านตายาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 229 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 229 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-8790 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนรถ ยข ๓๑๒๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง