วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2562
จ้างกำจัดและป้องกันนกพิราบบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562
21  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายทางบ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอย 10) ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2562
จ้างติดตั้งมุ้งลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาเข้าระบบประปา กม.13 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โซ่เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง