วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว ๓๙๙๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างปรับแต่งพื้นที่และตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้าฐานที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว 3991 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า เข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ พร้อมอ่างแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาล ซอย 8 บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหกเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน กม.13-ถนนวงแหวน บ้านไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)