วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว 3991 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 86-7094 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-8490 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-8490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-3796 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง