วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2564
จ้างตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดความสูง 25.30 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในหมู่บ้านไชยมงคลพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลไชยมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มบ้านโกรกตะคร้อ หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกตะคร้อ หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 11/1 - โกรกตะคร้อ ซอย 11/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (บุตาล ซอย 11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)