วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ยข 3126 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชดเชยตามจำนวนวันที่เด็กนักเรียนยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง