วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อ่จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผว 3991 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
่จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
29  ม.ค. 2562
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
23  ม.ค. 2562
จ้างตัดหญ้าข้างทางและเก็บเศษหญ้า,ขยะ พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการสำรองน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง