วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2565
จ้างทำม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกรกตะคร้อ ซอย 6 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างดันดินไหล่ทาง ถนนในชุมชนตำบลไชยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง