วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
จ้างสำรวจจำนวน สุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ไชยมงคล ซอย 1/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไชยมงคล (ซอยบ้าน อส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (หนองปลิง ซอย๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านไชยมงคล (โกรกตะคร้อ ซอย ๖, โกรกตะคร้อ ซอย ๖/๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยธีระวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง (พระเจ้าตากสิน ซอย 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)