เทศบาลตำบลไชยมงคล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

  เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอเชิญผู้ได้รับทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

  เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอประกาศแจ้งการปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณถนนบ้านโกรกตะคร้อ ซอย 6