เทศบาลตำบลไชยมงคล จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เทศบาลตำบลไชยมงคลดำเนินโครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้าง

  ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเสริมสร้างความรู้ดูแลเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567