เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ


ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดนครราชสีมา โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้า และตลาดทุกแห่ง รวมไปถึงสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งรวมคนทั่วทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หลังขณะนี้ในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 5 ราย

โดยให้ปิดบริการห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง แต่ให้เปิดขายได้เฉพาะส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา และร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะบริการการสั่งกลับบ้านเท่านั้น ห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน ในส่วนของตลาดให้เปิดได้เฉพาะขายของสด อาหารปรุงสำเร็จ และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้น เทศบาลตำบลไชยมงคลจึงได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง