เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง


ทศบาลตำบลไชยมงคล ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้