เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


เทศบาลตำบลไชยมงคล ได้ดำเนินโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล (ทต.) อย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ฟุตบอล thaibet55