เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลไชยมงคลดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล 999arch bca55