เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
 


สำรวจ ประมาณราคาที่อยู่อาศัยคนพิการที่เข้าข่าย เพื่อของบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ช่วงบ่าย งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด และกองช่างเทศบาลตำบลไชยมงคล ลงพื้นที่สำรวจ ประมาณราคาที่อยู่อาศัยคนพิการที่เข้าข่าย เพื่อของบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2020-11-17
2020-11-17
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-04
2020-10-30
2020-10-26
2020-10-22
2020-10-22
2020-10-16