เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
 


ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 1 (36/2565) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ฉบับที่ 1 (36/2565) เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในช่วงวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565

2022-09-16
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-05
2022-06-26
2022-06-14
2022-06-06
2022-05-31
2022-05-26
2022-05-24