เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2552

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +  นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์
  ตำแหน่ง +  นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  044-081081
  อีเมล์ +  admin@chaimongkon.go.th
 

 

  ชื่อ +  ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล
  ตำแหน่ง +  ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  044-081081
  อีเมล์ +  admin@chaimongkon.go.th
 

 

  ชื่อ +  นายฐติวัฒน์  ธีระอกนิษฐ์
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  044-081081
  อีเมล์ +  admin@chaimongkon.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางสุกัญญา แพงศรี
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-081081
  อีเมล์ +  admin@chaimongkon.go.th
 

 

  ชื่อ +  นายชูยศ ศรีวรขันธ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-081081
  อีเมล์ +  admin@chaimongkon.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางสาวณัฐนชา นินนานนท์
  ตำแหน่ง +

 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทรศัพท์ +  044-081081
  อีเมล์ +  admin@chaimongkon.go.th