เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]16
42 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ค. 2563 ]15
43 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภารกิจ ของเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 1 ต.ค. 2562 ]15
44 คนละต้นสร้างตำบลสีเขียว [ 8 ส.ค. 2562 ]16
45 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2562 ]14
46 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่6) [ 15 มี.ค. 2562 ]15
47 โครงการบทบาทผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 22 ก.พ. 2562 ]22
48 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 ก.พ. 2562 ]17
49 รายงานผลการตรวจสอบกรรมการที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 22 ก.พ. 2562 ]15
50 โครงการจิตอาสา [ 21 ก.พ. 2562 ]16
51 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]13
52 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]16
53 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]14
54 เล่มคู่มือการประดับและส่งคืนเครื่องราชฯ [ 11 พ.ย. 2561 ]16
55 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]15
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]15
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]16
58 แผนดำเนินประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด 01) [ 12 ต.ค. 2560 ]16
59 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 11 พ.ค. 2560 ]16
60 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 11 พ.ค. 2560 ]18
 
|1|2หน้า 3|4|5