เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คลังความรู้ KM เทศบาล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ [ 13 ก.ค. 2563 ]7
2 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]11
3 คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 8 ม.ค. 2563 ]9
4 คู่มือประเมินพนักงานจ้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]8
5 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 8 ม.ค. 2563 ]9
6 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 8 ม.ค. 2563 ]9
7 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 8 ม.ค. 2563 ]8
8 ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2563 ]8
9 สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2563 ]62
10 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 7 ม.ค. 2563 ]56
 
หน้า 1|2