เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
คลังความรู้ KM เทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 8 ม.ค. 2563 ]64
2 สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2563 ]117
3 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 16 ก.ย. 2562 ]165
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 16 ก.ย. 2562 ]162
5 ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ 10 อ. [ 25 ก.พ. 2562 ]234
6 การลาของพนักงานท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]260
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2561 ]164
8 บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]266