เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
คลังความรู้ KM เทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 31 ส.ค. 2564 ]21
2 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ [ 13 ก.ค. 2563 ]19
3 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]20
4 คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 8 ม.ค. 2563 ]24
5 คู่มือประเมินพนักงานจ้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]22
6 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 8 ม.ค. 2563 ]20
7 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 8 ม.ค. 2563 ]21
8 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 8 ม.ค. 2563 ]22
9 ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2563 ]20
10 สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2563 ]24
11 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 7 ม.ค. 2563 ]23
12 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 16 ก.ย. 2562 ]21
13 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 16 ก.ย. 2562 ]23
14 ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ 10 อ. [ 25 ก.พ. 2562 ]22
15 การลาของพนักงานท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2561 ]21
16 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2561 ]20
17 บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]20