เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
บันทึกประชุมสภาฯ ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ก.พ. 2565 ]53
2 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]49
3 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]52
4 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]52
5 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]50
6 บันทึกการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]53
7 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]50
8 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]74
9 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]55
10 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]56
11 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]51
12 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]59
13 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]73
14 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]68
15 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]54
16 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]52
17 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]51
18 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]52
19 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]57
20 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]54