เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยายดอกไม้)
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอย10)
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางวรรณี กล้ากระโทก)
4.โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ซอย 8ไปซอย9
5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1(โกรกตะคร้อ ซอย 2)
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองผักบุ้ง - โกรกตะคร้อ) ซอย 6

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล