เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564



    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล