เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564    เอกสารประกอบ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล