เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ฝึก

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จะนำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้ารับการฝึกประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนแผนป้องกันประเทศของกองทัพภาคที่ 2 ห้วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล    เอกสารประกอบ ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ฝึก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล