เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


แจ้งเวียนประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แจ้งเวียนประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล