เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่ สำรวจ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลไชยมงคล


คณะทำงานลงพื้นที่ สำรวจ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลไชยมงคล นำโดย ว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง ต.ไชยมงคล

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-26