เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]35
2 ประกาศ การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามปิดประกาศต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2565 ]38
3 รับสมัครงาน [ 27 มิ.ย. 2565 ]38
4 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนภาคครัวเรือน (ที่อยู่อาศัย) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 มี.ค. 2565 ]33
5 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การบริหารกิจการประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]44
6 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2565 ]47
7 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา [ 10 มี.ค. 2565 ]37
8 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]43
9 เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]37
10 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]36
11 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]36
12 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]35
13 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]36
14 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]45
15 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]48
16 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2564 ]37
17 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 มีผลวันที่ 23 กันยายน 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]34
18 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]45
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 1 ก.ย. 2564 ]46
20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 31 ส.ค. 2564 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6