เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]27
2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 25 เม.ย. 2567 ]21
3 การเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]18
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน [ 2 เม.ย. 2567 ]21
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 2 เม.ย. 2567 ]19
6 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ [ 19 มี.ค. 2567 ]26
7 ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง การให้บริการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ในเขตเทศบาลตำบลไชยมงคล พ.ศ.2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]23
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]17
9 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]13
10 การปิดการจราจรบริเวณถนนสืบสิริ 6 [ 7 มี.ค. 2567 ]15
11 รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างใหม่ [ 29 ก.พ. 2567 ]78
12 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]13
13 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 21 ก.พ. 2567 ]32
14 No - Gift ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [ 20 ก.พ. 2567 ]23
15 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 9 ก.พ. 2567 ]21
16 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]17
17 รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 19 ม.ค. 2567 ]73
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]19
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายไปรับแบบพิมพ์ ภ.ป.1 เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]20
20 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9