เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 21 ก.พ. 2567 ]8
2 No - Gift [ 20 ก.พ. 2567 ]2
3 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 9 ก.พ. 2567 ]6
4 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]5
5 รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 19 ม.ค. 2567 ]44
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]11
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายไปรับแบบพิมพ์ ภ.ป.1 เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]9
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]15
9 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล ให้ปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคลรักษาราชการแทน [ 7 ธ.ค. 2566 ]14
10 การสร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help" [ 7 ธ.ค. 2566 ]8
11 การเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2566 ]12
12 กิจกรรมฝึกอบรมในงานเกษตรสุรนารี 67 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [ 7 ธ.ค. 2566 ]11
13 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 28 พ.ย. 2566 ]18
14 ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กรณีจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 3 พ.ย. 2566 ]29
15 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2566 ]45
16 รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 19 ต.ค. 2566 ]91
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 9 ต.ค. 2566 ]34
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ [ 9 ต.ค. 2566 ]42
19 ประกาศ เรื่อง รายงานแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 รายส่งไม่ถึงผู้รับ (จดหมายตีกลับ) [ 25 ก.ย. 2566 ]76
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา [ 30 ส.ค. 2566 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8