เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร


คณะทำงาน ชุดที่ 4 นำโดย นางวราภรณ์ สัตยวาที สมาชิกสภาเทศบาล นางพรภักดี หมู่สะแก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-26