เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา หมู่ที่ 3 กลุ่มบ้านภูเขาทอง


คณะทำงาน ชุดที่ 1 นำโดยร้อยตรีแสวง กล่ำเสถียร

รองนายกเทศมนตรี นายธวัช ชูพรม สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา หมู่ที่ 3 กลุ่มบ้านภูเขาทอง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-26