เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง และหมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ต.ไชยมงคล


คณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลผู้รับสมัครทุนการศึกษาฯ นำโดย นายชลอ พาขุนทด รองประธานสภาเทศบาล นายกรธัช อาสาเสน นายสันติ โพธิ์วัด นางวราภรณ์ สัตยวาที นางพรภักดี หมู่สะแก สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง และหมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ต.ไชยมงคล

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-26