เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล


ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล จะดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จึงจำเป็นต้องปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 10 วันทำการ และเปิดภาคเรียนตามปกติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-26
2024-04-26