เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองเครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี และว่าที่ร้อยโทวรชัย วุฒิสารสกุล ปลัดเทศบาล กล่าวพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้เชิญวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา มาให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14