เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากร


วันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยมีนายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายทองใบ หนูไพล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14