เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอเชิญผู้ได้รับทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ


เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอเชิญผู้ได้รับทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

โดยขอให้ผู้ปกครองนำบัตรประชาชน เพื่อแสดงตนแก่เจ้าหน้าที่ และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน

📍 ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยมงคล

🗓️ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

⏰ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย

ผู้รับทุน : ชุดนักเรียน / นักศึกษา

ผู้ปกครอง : ชุดสุภาพ

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04