เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลไชยมงคล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลไชยมงคล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยนายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตําบลไชยมงคล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04