เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


เทศบาลตำบลไชยมงคล ได้ติดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ส.ถ./ผ.ถ. 1/5) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล และที่เลือกตั้ง โดย ประชาชนสามารถตรวจสอบและแจ้งเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14