เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ งดเผาทุกกรณี


วันที่ 11 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลไชยมงคล ได้ออกระงับเหตุไฟไหม้หญ้ากว่า 4 จุด ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ถึงเวลา 19.00 น. ซึ่งเทศบาลตำบลไชยมงคลได้มีประกาศงดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่งทุกกรณี ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยมงคลงดเผาทุกกรณี เพื่อปฏิบัติตามประกาศของเทศบาลและเป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดฝุ่นพิษ PM 2.5 และเป็นการช่วยเทศบาลประหยัดน้ำที่ต้องนำมาใช้ระงับเหตุด้วย

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14