เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง ดังนี้

1.บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี "สีม่วง" เลือกได้ไม่เกิน "หนึ่ง" หมายเลข

2.บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล "สีชมพู" เลือกได้ไม่เกิน "หก" หมายเลข

3.หากไม่ต้องการเลือกผู้ใดให้กากบาทในช่อง "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14