เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ขอกราบขอบพระคุณสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับเทศบาลตำบลไชยมงคล


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอกราบขอบพระคุณสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับเทศบาลตำบลไชยมงคลเพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับคำสั่งกักตัวจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04