เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


นรับมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 300,000 ตัว


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลไชยมงคล นำโดยนายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา รองนายกเทศมนตรี และนายจักรภพ เดชสุขพงษ์ รองปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 300,000 ตัว ซึ่งจะนำไปปล่อย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนตำบลไชยมงคลได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภค และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04